มุมมองในการเห็นภาพสำหรับกล้อง CCTV เป็นอย่างไร?  
เลนส์ 1/4 หรือ 1/3 เป็นวิธีการคำนวณมุมมองในการมองเห็นของกล้อง CCTV ตัวอย่างเช่น เลนส์ 1/4 คือสามารถเห็นได้ 1 ต่อ 4 ส่วน ของการมองเห็นทั้งหมด 180 องศา หมายความว่า นำ 180 มาหารด้วย 4  ก็จะได้มุมมองในการมองเห็น เท่ากับ 45 องศา เช่นเดียวกันกับเลนส์ 1/3 ก็คือ นำ 180 มาหารด้วย 3 ก็จะได้มุมมองเท่ากับ 60 องศา  
 Back