มุมมองในการเห็นภาพสำหรับกล้อง CCTV เป็นอย่างไร?  
เลนส์ 1/4 หรือ 1/3 เป็นวิธีการคำนวณมุมมองในการมองเห็นของกล้อง CCTV ตัวอย่างเช่น เลนส์ 1/4 คือสามารถเห็นได้ 1 ต่อ 4 ส่วน ของการมองเห็นทั้งหมด 180 องศา หมายความว่า นำ 180 มาหารด้วย 4  ก็จะได้มุมมอง...  
 view more detail
CCTV คืออะไร ?  
CCTV ย่อมาจาก Closed-circuit television แปลว่า โทรทัศน์วงจรปิด คือ มีการใช้กล้องวิดีโอ ส่งสัญญาณไปยังชุดจอภาพ ในสถานที่เฉพาะซึ่งอาจจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ (Surveillance camera คือ กล้องเฝ้าระวัง)...  
 view more detail
How to find my interested products?  
You can find your interested products by two ways: click the categories of Product Directory step by step, or search the product by keyword.

1. Browse categories of Product Directory
 
 view more detail